Agentura Babyland Plzeň

Agenturu Babyland jsme založili v roce 1996. Naše první provozovna byla v Plzni na Koterovské ulici – nabízeli jsme dětem předškolního a mladšího školního věku malokapacitní zájmové kluby a hlídání.

Od roku 2000 jsme jako první v Plzni začali provozovat dětský koutek v NC Borská pole, v roce 2011 jsme otevřeli další provozovnu v Makro Plzeň.

Jsme zastánci aktivní činnosti dětí, takže pod naším vedením děti malují, hrají společně hry, rozvíjejí logiku, tvořivost, řeč.

Spolupracujeme se studentkami pedagogických a zdravotnických oborů vysokých škol. Díky jejich odbornosti není problém postarat se i o děti s fyzickým i psychickým postižením. Ani jazyková bariéra pro nás není překážkou.

Hlídání dětí provozujeme již od roku 1996, s touto činností máme bohaté zkušenosti. Jsme schopni zabezpečit péči o děti od 3 let, v denní i noční čas. Můžeme s nimi být u Vás doma, nebo venku na hřišti. Je možné děti vyzvednout ze školky či školy, nebo kamkoliv doprovodit. Postaráme se o Vaše dítě i v době nemoci. Pro dlouhodobé hlídání vybereme dívku tak, abyste byli spokojeni Vy i Vaše dítě. Garantujeme bezúhonnost pečovatelek, proškolení pro práci s dětmi a pojištění celé činnosti.

Na základě spolupráce se studentkami pedagogické fakulty zabezpečíme doučování dětí ze základní či střední školy. Je v našich silách vyučovat jakýkoliv předmět v rámci osnov ZŠ a SŠ. Zajistíme také výuku češtiny pro děti jiné národnosti. Kromě těchto studentek u nás pracují i studentky konzervatoře, takže zvládneme i domácí přípravu do ZUŠ (výuka hry na hudební nástroj).

Nabízíme přípravu předškoláčků. Procvičíme s dětmi všechny znalosti a dovednosti pro úspěšné přijetí do 1. třídy.

Zajistíme školení pečovatelek pro práci s dětmi. Vyškolíme je po stránce teorie (psychomotorický vývoj dítěte, nemoci dětí, základy první pomoci) i praxe (práce v dětském kolektivu pod dohledem zkušených pečovatelek).

Rádi připravíme také akce pro dětskou veřejnost. Máme zkušenosti s realizací akcí na objednávku podniků pro jejich zaměstnance a hotelů při pořádání akcí pro jejich klienty.

Nejdůležitější pro nás je spokojenost dětí.

Těšíme se na Vaše děti.

Tým agentury Babyland